SISTEM FAIL PROGRAM LINUS


SISTEM FAIL PROGRAM LINUS
DAERAH HULU SELANGOR
1.         
FAIL INDUK
1.1         Surat Pekeliling
1.2         Surat-Menyurat
2.         
FAIL PENGURUSAN AM
2.1         Jawatankuasa Program LINUS
2.2         Minit Mesyuarat
2.3         Minit Curai
2.4         Pelan Strategik
2.5         Pelan Tindakan
2.6         Maklumat Guru LINUS
2.7         Jadual Waktu Guru LINUS
2.8         Borang Pemantauan P&P
2.9         Rancangan Pelajaran Tahunan
2.10     Senarai Nama Murid Baharu mengikut setiap Saringan
2.11     Senarai Model Kelas
2.12     Kertas Kerja
2.13     Laporan Kursus Dalaman & Aktiviti
3.         
FAIL PENGURUSAN MURID (LITERASI)
3.1         Senarai Nama Murid
3.2         Biodata Murid LINUS
3.3         Laporan Saringan NKRA
3.4         Senarai Semak Ikut Saringan
3.5         Data Prasekolah
3.6         Senarai Nama Murid Berkeperluan Khas (Masalah Kesihatan)
4.         
FAIL PENGURUSAN MURID (NUMERASI)
3.7         Senarai Nama Murid
3.8         Biodata Murid LINUS
3.9         Laporan Saringan NKRA
3.10     Senarai Semak Ikut Saringan
3.11     Data Prasekolah
3.12     Senarai Nama Murid Berkeperluan Khas (Masalah Kesihatan)
5.         
FAIL KONSEP
Bahan-Bahan LINUS (cth: Modul Guru/Modul Murid)
Manual Am & Manual Pentadbiran Instrumen (Literasi & Numerasi)
Instrumen-Instrumen Saringan (Literasi & Numerasi)
Bahan-Bahan Kursus
Lain-Lain
6.         
DOKUMEN SOKONGAN
Fail Pengurusan Am
Fail Konsep