07 June 2011

PELAPORAN SARINGAN 1 & 4 DAN TINDAKAN SUSULAN

Kepada semua Penyelaras Program LINUS, 


Sila muat turun borang pelaporan saringan 1 dan saringan 4 ("softcopy") di email linusppdhs@gmail.com dan melengkapkan borang tersebut berdasarkan keputusan saringan Literasi dan Numerasi serta perancangan tindakan susulan pihak tuan. Borang pelaporan tersebut ( lampiran 1a, 1b, 1c dan 1d ) perlu dikembalikan ke Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Selangor sebelum atau pada 16 Jun 2011 dalam bentuk bercetak ("hardcopy"). Manakala salinan laporan ("softcopy") perlu diemailkan kepada alamat email seperti yang tertera di atas.

No comments:

Post a Comment